September 2nd, 2015

Олег Панфилов: Не оскорбляйте Орду сравнением с Россией!

Молодой монгол с тибетским именем Нити почти не говорит по-русски. Мы дружим уже несколько лет с моей первой поездки в Улан-Батор лет десять назад. Он и его коллеги долго присматривались ко мне, а потом стали объяснять, как им не нравится, что в России до сих пор говорят о Монголии как о дикой стране. Они не отрицают, что в 13-14 веках Чингизхан и его потомки создали огромную империю. «Любое завоевание – плохо, – говорили они. – Но России тогда не было, а монголы научили будущих русских создавать государство, научили военному делу». Вместо благодарности мы постоянно слышим упреки и ложь.
Олег Панфилов: Не оскорбляйте Орду сравнением с Россией!

Не ображайте Орду порівнянням з Росією

Молодий монгол з тибетським ім'ям Ніті майже не розмовляє російською. Ми дружимо вже кілька років з моєї першої поїздки в Улан-Батор років десять тому. Він і його колеги довго придивлялися до мене, а потім стали пояснювати, як їм не подобається, що в Росії до цього часу говорять про Монголію як про дику країну. Вони не заперечують, що в 13-14 століттях Чингізхан і його нащадки створили величезну імперію. «Будь-яке завоювання – погано, – говорили вони. – Але Росії тоді не було, а монголи навчили майбутніх росіян створювати державу, навчали військовій справі». Замість подяки ми постійно чуємо нарікання та брехню.

Полностью читать здесь.